Místní knihovna Rakov
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Rakov je umístěna v téže budově, jako Obecní úřad Rakov a Kulturní dům.

                          

Pro veřejnost je otevřena

v pondělí 1600 - 1800hod

Současně je možné využít také veřejný internet

Jako knihovnice zde pracuje paní Helena Kolářová.

Knihovna má k dispozici stálý knihovní fond: 2288 svazků a výměnný fond: asi 240 svazků. Výměna knihovního fondu probíhá 3x ročně (mezi knihovnami střediska Všechovice). Katalog je součástí střediskového on-line katalogu a nejdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

Poslední výměna cirkulačního fondu: ve středu 26. února 2019.

Seznam cirkulačních knih naleznete zde v záložce "výměnný fond".